Missie en Visie

De missie van de Boshoeve is bondig samengevat in het motto ‘activering en activiteiten’. De Boshoeve biedt mogelijkheden tot een breed scala aan activiteiten en biedt een stimulerende omgeving om zelf actief te worden. Vanuit deze basis willen wij deelnemers de mogelijkheid bieden om zich te kunnen ontwikkelen en ontdekken waar zijn of haar vaardigheden liggen. De aandacht gaat vooral uit naar sociale- en emotionele vaardigheden en werknemersvaardigheden. 

Deelnemers worden begeleid en daarmee op een positieve manier uitgenodigd zichzelf te ontwikkelen. Op deze manier willen wij deelnemers de ruimte geven om te ontdekken en te onderzoeken wat realistische doelstellingen zijn op het gebied van arbeid en alles wat daarbij komt kijken. Dit doen wij vanuit een begeleidingsstijl die gebaseerd is op vertrouwen en rust. Ieder mens heeft kwaliteiten en wil daar graag iets mee doen. Bezig zijn – in welke vorm dan ook – geeft zin aan het leven. De meeste mensen kunnen daar zelf vorm aan geven. Bij anderen is ondersteuning of stimulans zeer welkom. Die hulp biedt de Boshoeve op een professionele en resultaat gerichte manier. Dit betekent in de praktijk dat er wordt begeleid op basis van een plan. Dit plan wordt samen met de deelnemer opgesteld en waar nodig onderweg bijgesteld. Ieder mens heeft immers bewegingsvrijheid nodig. Er wordt uitgegaan van de eigen unieke kracht en specifieke mogelijkheden van de deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer gezien wordt zoals hij of zij werkelijk is en hier de begeleiding op kunnen afstemmen.

Activeringscentrum de Boshoeve
Schuineslootweg 140
7777 ST Schuinesloot
[email protected]
06-11277918